Vi som jobbar / Us

 

Vi som jobbar här

Här är vi som jobbar på Coconut Garden!

Us

Here you have us working at Coconut Garden!

Bar


                                             Pern & Maliwan

Massage



                                                                        Toy
Beauty Salon


Minimarket

Minimarket 2013

All staff at restaurant Coconut Garden


 
          Jit,Tong, Ning, Ton, Nid, Pok, Dang, Noona, Daa, Oi, Sulin 

Staff at K & F Pizza and Restaurant

K and F Restaurant 2013

                              Guk,   Jitra, Bang Lek & Pong